MOPO JA SKOOTTERI – 2V. TAKUU

 1.  

  1. 1.       Sovellettavuus, ajomäärä ja voimassaoloaika.

  1.1   Takuun määritykset koskevat kuluttaja-asiakkaille yksityiskäyttöön myytyjä tehdasvalmistettuja uusia ajoneuvoja.

  1.2   Takuu on voimassa kaksi kalenterivutta ostopäivästä tai 12 000km. riippuen kumpi ehto täyttyy ensin.

  1.3   Mikäli ajoneuvo myydään edelleen takuuaikana tulee ajoneuvon mukana seurata huoltokirja jotta takuu olisi voimassa edelleen. Uuden omistajan on mahdollisissa takuuasioissa esitettävä kauppakirja ajoneuvosta huoltoliikkeelle tai Motorfinlandille.

   

  1. 2.       Huolto ja säilytysehdot.

  2.1   Huolto-ohjelman mukainen huolto, ja käyttöohjeiden mukainen säilytys on ehto takuun voimassaololle.

   

  1. 3.       Vian määrittely

  3.1   Takuunalaisten vikojen tulee määrittää valtuutettu tai muu ammattitaitoinen huoltoliike ja vian takuunalaisuus tulee aina tarkistaa maahantuojalta.

  3.2   Viaksi ei katsota säätö- ja huoltotoimenpiteitä joiden voidan katsoa olevan normaaleja käyttöönoton jälkeen tehtäviä toimenpiteitä.

   

  1. 4.       Poikkeukset

  4.1   Sähköajoneuvojen akun tai akuston takuu on rajattu 1 vuoteen (12kk).

  4.2   Ajoneuvon ollessa käytössä ammatti-, yritys tai muussa siihen rinnastettavissa olevassa toiminnassa, takuu ajoneuvon kaikilta osin on rajattu 6 kuukauteen.

  4.3   Viarelli / Motorfinland pidättää oikeuden evätä maksuton takuukorjausoikeus mikäli asianmukaista ja oikeanlaista dokumentaatiota ajoneuvosta ei kyetä esittämään.

  4.4   Viarelli / Motorfinland pidättää oikeuden olla myöntämättä takuukorjausta myös seuraavissa tapauksissa:

  a)       Viat jotka johtuvat ns. ”jatkuvan huolenpidon” laiminlyönnistä. Esim. liian vähäisen jäähdytysnesteen tai öjlyn määrästä.

  b)      Viat jotka johtuvat vääränlaisesta korjauksesta, vääristä säädöistä tai vastoin valmistajan / maahantuojan ohjeita tehdystä huollosta.

  c)       Kaikki vauriot jotka johtuvat ”vääränlaisesta” käytöstä. Esim. maastossa ajosta, virittämisestä tai mikäli ajoneuvoa on käytetty muussa kuin yksityiskäytössä.

  d)      Kaikki vauriot jotka johtuvat valmistajan ohjeiden vastaisesta käytöstä kuten ylikuormaamisesta, puutteellisista ajotaidoista, kilpa- tai muissa poikkeavissa olosuhteissa ajamisesta.

  e)      Kaikki vääränlaisen, vanhan tai likaisen polttoaineen käytöstä johtuvat vaurioit.

  f)        Kaikki viat ja vauriot jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisosien käytöstä tai muiden kuin valmistajan määrittämän laatuisten öljyjen ja voiteluaineiden käytöstä.

  g)       Kaikki viat ja vauriot jotka johtuvat ajoneuvon muokkaamisesta tai virittämisestä.

  h)      Kaikki ajan kulumat kuten haalistumat, tarrojen irtoamiset, hapettumat ja ruosteet kromatuissa tai maalatuissa osisssa sekä vääränlaisten puhdistusaineiden ja vahojen käytöstä johtuvat vauriot.

  i)        Vaurioista jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

  j)        Sääilmiöistä ja poikkeavista olosuhteista johtuvista ajoneuvon kuntoon ja suorituskykyyn vaikuttavista vioista.

  k)       Kulutusosat kuten sytytystulpat, ilmasuodatin, variaattorin osat, jarrupalat ja levyt, polttimot, akku, sulakkeet, kumiosat, hihnat, renkaat, öljyt, polttoainesuodattimet, variaattoripainot, jäähdytysnesteet eivät kuulu takuun piiriin

  l)        Vääränlaisesta kuljetuksesta tai säilytyksestä johtuvista vaurioista ja vioista.

  m)    Vauriot ja viat jotka johtuvat asiantuntemattomasta huollosta tai korjauksesta.

  n)      Valmistajasta/maahantuojasta/myyjästä riippumattomista ulkoisista syistä, kuten luonnonmullistukset ja ilmiöt, tulipalot, liikenneonnettomuus, varkaus jne.

  • o)      Öljystä, savusta, lintujen ulosteesta tai muusta vastaavasta ulkoisesta tekijöistä johtuvat vauriot.

  p)      Ajoneuvon takuu on voimassa vain mikäli huolto-ohjelman mukaiset huollot on suoritettu asiantuntevassa huoltoliikkeessä ja liikkeen leima löytyy huoltokirjassa.

  q)      Mikäli ajoneuvoa on millään lailla viritetty tai muokattu alkuperäisestä kaikki oikeudet takuuseen evätään.

  r)       Mikäli talvisäilytystä ei ole tehty takuuehtojen kohdan 8 mukaisesti kaikki oikeudet tukuuseen evätään.

  s)       Eläinten tai kasvien aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

   

  1. 5.       Takuun ulkopuoliset kustannukset.

  5.1   Takuu ei kata normaalin huollon kustannuksia

  5.2   Takuu ei kata mahdolliset käyttöönottotarkastuksen kuluja.

  5.3   Takuu ei kata korjauksia jotka johtuvat puutteellisesti tai virheellisesti tehdyistä aiemmista korjauksista ja huolloista.

  5.4   Takuu ei kata reklamointiin liittyviä kuluja kuten hinaus, kuljetus, kommunikaatio, hotelli tai ruokailukuluja.

  5.5   Takuu ei myöskään kata ansionmenetyksiä tai auton / peräkärryn vuokria.

   

  1. 6.       Reklamaatio.

  6.1   Mikäli ostaja haluaa reklamoida takuunalaista vikaa tai vauriota on tämä tehtävä valtuutetulle Viarelli-huoltopisteelle tai Motorfinlandille kohtuullisessa ajassa vian havaitsemisesta. Normaalisti 10 päivässä.

  6.2   Vian ilmoittamisen laiminlyönnistä johtuvat lisä- sekä muita vikoja ja vaurioita ei korvata.

   

  1. 7.       Vikojen korjausvastuu.

  7.1   Viarellillä / Motorfinlandilla on oikeus määritellä vikojen ja vaurioiden sopivat korjaustoimenpiteet. Valtuutetun huoltoliikkeen sijaitessa kohtuuttoman matkan päässä asiakkaasta Motorfinland voi hoitaa kuljetuksen tai sopia muun huoltoliikkeen käytöstä takuunalaisten vikojen korjauksesta.

   

   

   

  1. 8.       Talvi / kausisäilytys.

  8.1   Ennen ajoneuvon asettamista tälvisäilytykseen. Pese ajoneuvo huolellisesti ja poista kaikki jäämät mm. asfaltista, suolasta yms. mikä voi vahingoittaa ajoneuvon pintoja.

  8.2   Poista akku ja säilytä se huoneenlämmössä. Lataa akku yleislaturilla vähintään kerran joka toinen kuukausi, muuten akku saattaa syväpurkaantua.

  8.3   Tyhjennä polttoainetankki sekä kaasutin polttoaineesta. Polttoaine vanhenee ja hapettuu sekä kerää kosteutta.

  8.4   Ajoneuvon ollessa nestejäähdytteinen, varmista että jäähdytysneste on oikeanlainen ja kestää säilytyksenaikaiset lämpötilat.

  8.5   2-tahtimoottorilla ja erillisella öljytankilla varustetuissa ajoneuvoissa, pidä 2-tahtiöljyn säiliö täynnä kondension ehkäisemiseksi.

  8.6   Kierrä sytytystulppa irti, kaada 10-15ml moottoriöljyä tulpan aukkoon. Pyöritä moottoria 2-3 kierrosta jotta öljy levittyy moottoriin.

  8.7   Vaihda moottoriöljyt välttääksenne vanhan öljyn saostumia.

  8.8   Voitele ajoneuvon metalliosat ruosteelta suojaavalla aineella. Huomioi että jotkin aineet saattavat vaurioittaa maali- ja muita pintoja.

  8.9   Peitä ajoneuvo jotta se on suojassa auringonpaisteelta, pölyltä ja muulta lialta.

  8.10           Varmista että ajoneuvon renkaissa ei ole liian pieni ilmanpaine. On suositeltavaa säilyttää ajoneuvo pukeilla, renkaat irti alustasta.